Kışkırtıcı genç, çünkü derin minibüs boğazını aşağı horoz sokmak adam inilti bile